Förmåga, FörmågorJag vill tala om ordet Förmåga, och ordet som kommer från detsamma, Förmågor.

Jag läser och tar in, detta ord i så många olika sammanhang att jag blir rent snurrig på kuppen.

Jag har länge funderat över att sätta mig ner och lära känna ordet, då jag ju själv nyttjar dess betydelse utan att riktigt ha vetat vad det egentligen står för, härstammar ifrån.

Frågan om varför Ängeln och Trollpackan är på kortet som jag lagt in, kommer jag till.

Ordet Förmåga, enligt Svenska Akademiens Ordlista;

"  1) förhållande(t) att ngn förmår l. kan göra l. uträtta ngt (äv.: stå ut med l. uthärda ngt), kunnande; ofta närmande sig bet.: vad ngn för­mår l. kan l. är i stånd till; utan bestämd gräns övergående i 3. Det står icke (förr äv. det är icke) i min förmåga (förr äv. det är icke min förmåga) att ändra saken. Ha i sin förmåga att göra ngt. Vi skola göra det efter bästa (äv., numera mindre br., vår bästa) förmåga. Det överstiger l. övergår l. ligger (förr äv. är) utom (gränsen av) min förmåga. 
  "

När jag läser detta slår det mig, hur fel vi nyttjar ord och dess betydelser, mer än ofta. Hur jag som använder ord att livnära mig på skriver med slarv av högsta grad, utan att förstå ibland innebörder och ursprung.

Jag som Älskar ord, vill bli mer påläst.

Om jag googlar på ordet förmåga kommer det upp resultat som visar på skolans lärares sätt att beskriva elever, deras sätt att kategorisera utbildning och utbildningssätt, både utifrån elevens förmåga samt i sig, ubildningens förmåga att undervisa eleven.

Vi ser här både hur den som nyttjar ordet personifierar det, "Förmågan i sig"  Och när en person tilldelas "förmågan att kunna"

Ordet Förmåga har också grovt nyttjats i New Age - rörelsen, i och med att man velat belysa människans olika medfödda redskap såsom att "Känna".   "Hon har förmågan"  "Han är född med den Förmågan"

"Förmåga"  har i olika kretsar direkt klang utifrån betydelsen att vara Övernaturligt mer bevandrad än någon annan, alltså, inte bara att man har Förmågan ATT känna, utan Känna blir förmågan.

Ordet Förmåga är släkt med ordet Förmögen och här går det i alla fall för mig, upp ett ljus.

Att vara förmer än andra, är ju de förmögna, eller hur.Tycker folk.

Var det här det startade?

Men som Simon så frankt påpekade denna morgon, bonden Per som förmår sig att gå upp o mjölkar kossorna klockan 4 på morgonen har ju ingen extraordinär Förmåga bara för det, han gör det på ren rutin. Han FÖRMÅR sig att sköta sitt dagliga arbete, inte hade det gett någon klang i New - age - rörelsen, eller?

Förvisso att gå upp klockan 4 varje morgon kan ses som en bedrift, men inte är det en extraordinär Förmåga, knappast alls då kroppen ju faktiskt vaknar vid den tidpunkten av sig själv.

Jag läser vidare i Svenska Akademiens Ordbok..

Det är snarare förmågan än vil­jan som fattas honom. Genom lättja och bris­tande förmåga förstörde han sin utsikt till be­fordran. Han uppbjöd, ansträngde hela sin (all sin) förmåga.
Tå tu brukar iordena skal hon icke strax giffua tigh effter sijn förmågho
"

Jag är en av de många som ibland likställt orden  "Vilja" och "Förmå" Men enligt ovanstående så ser vi här två helt olika ord och betydelser, det blir bara mer och mer intressant det här..

Så, min slutsats lite snabbt i det blir ju att när Läraren i skolan förringar elevens lust att lära, för eleven är uttråkad så har det INGET med FÖRMÅGAN att göra!!??

Istället gör jag en rask vändning och belyser här, lärarens roll i det hela och hans FÖRMÅGA att inspirera eleven.

Har jag rätt?

Jag läser vidare...;

" b) (†) övergående i bet.: beskaffenhet, till­stånd; jfr FÖRMÖGENHET 1 a.
Tu seer her mijn förmågho (dvs. mitt eländiga tillstånd). Ps. 1536, s. 19 (yttrat av den "rike mannen" i "pinan"); jfr
Ps. 1695, 204: 5. Effter naturens förmågho, såghe the (dvs. lärjuugarna, som voro ute på sjön) sigh intit annat före än dödhen. LPETRI 1Post. P 2 a (1555).
Wij kunna ey alla wara höghe, / Men en part j ringa förmöghe, / Tu (göken) äst ingen Nächtergal. Wijsa FoglArt 11 (1623).
[3.c]

c) egenskap(en) hos ngn l. ngt (en person, ett djur, en växt, en själ, ett sinne, ett organ l. dyl.) att kunna utföra en viss l. vissa livsför­rättningar (akter, funktioner); äv., i sht filos., om det som ligger bakom de psykiska akterna o. varav dessa äro funktioner: förmögenhet. För­mågan att (förr äv. till att) se, höra, tänka, gå osv. Människans teoretiska, praktiska, estetiska förmåga (filos.).
Fr(åga:) Hvad är .. Förståndet? Sv(ar:) En förnuftig Siäls naturliga förmågo; til at begripa the förefallande tingen och döma om them. LALLERSTEDT Slutk. 22 (1739).
Sinnlighet är förmågan af åskådningar i allmänhet. TUDERUS Kiesewetter 8 (1806).
(Rackelhanen) saknar .. förmå­gan att fortplanta sitt slägte. SUNDEVALL Zool. 62 (1835).
Menniskoanden är, såsom (subjectiv) prac­tisk förmåga eller vilja, activ, fri. BOSTRÖM 2: 92 (1838).
Magen har den förmågan att smälta födo­ämnena. LoW (1862).
Genom .. (sitt) nervsystem äga djuren en mängd förmågor, .. nämligen med­vetande, minne och tankeförmåga. RYDBERG Fys­Utv. 15"Och jag läser med STOOORA ögon, ännu mer vidare...;

BEGREPPS-, BEGÄR-, FÖRNIM­MELSE-, HÖRSEL-, OMDÖMES-, SLUTLEDNINGS-, SYN-, TAL-FÖRMÅGA

Alltså.

Det är som om jag drog en liknelse rakt av, Energi och Exergi, två vitt skilda saker som ej fungerar utan varandra. Den ena är upphovet den andra är resultatet.

Förmågan är kapaciteten, något man HAR inom sig, och som jag skulle vilja belysa stort, något som ALLA har inom sig, till det behöver vi inspiration, lust och vilja.

Alla. Stora små, rika fattiga, svarta vita gula röda, halva hela sjuka friska...alla har vi förmågor och en av mina slutsatser, något jag belyser till alla elever, är att KAPACITETEN har du, du och du och du, det är upp till dig hur många procent av den du vill använda.

En Rörelsehindrad person använder kanske 100% av sin kapacitet medan en fullt frisk människa kanske bara använder 75% av sin kapacitet.Vem har då störst Förmåga?Så till bilden då.

Ängeln och Trollpackan.  Hästen Kung Midas och Trollpackan Marie- Louise. Båda individer som vet att nyttja sina Förmågor, som för mig representerar ordet i sig, på det allra bästa vis.
God Söndag alla!Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback